Order Valium Online Cheap Buy Soma Us Pharmacy Soma 350 Mg Generic Buy 10 Xanax Online Buy Valium Msj Order Valium 10Mg

The Killers

Band excelleert in niet-uitverkocht Ziggo Dome. We vreesden even voor een deja vu  van 2009 toen er concerten van The Killers afgelopen weekend werden afgezegd. Maar toch stonden ze er vanavond in een niet uitverkochte Ziggo Dome. Niet uitverkocht, maar Pinkpop heeft ze toch...