Order Alprazolam Online From Canada Buy Diazepam Actavis Buy Soma Overnight Shipping Buy Diazepam 2Mg Online Uk Buy Diazepam Germany

Daryll-Ann

Band na 10 jaar terug met clubtour. Verzameld werk van Nederlandse band verschijnt in November 2013. Daryll-Ann stopt ermee. Het is mooi geweest. De kogel is door de kerk. En even goeie vrienden. We kunnen er lang en breed over lullen maar zo gaan die dingen. Trots! Zoveel...