Buy Soma Overnight Fedex Buy Xanax Bitcoin Order Diazepam Europe Buy Diazepam Bulk Buy Alprazolam Online Uk
Jazzdag aug27

Jazzdag

We geven 3 cd’s weg van de Jazzdag showcases. Afgelopen Juni vond in aanloop naar het North Sea Jazz Festival op diverse locaties in Rotterdam de Jazzdag 2012 plaats. In de stad werden conferenties gehouden en diverse showcases. Van die showcases is een verzamelalbum...