Share This

Wie Zijn wij

Wie zijn wij

OnTopOfMusic is gezamenlijk initiatief van Anneke Ruys, Paul Barendregt en Harold Versteeg.

Deze site is een fotografen- en recensistencollectief, waarbij onderlinge krachten gebundeld worden.

Inmiddels heeft een groot aantal freelance fotografen en schrijvers zich tot dit collectief aangesloten en bereid gevonden om hun bijdrage te leveren. We hopen met deze krachtenbundeling een volwaardige site neer te zetten, die zo voor een grote groep muziekliefhebbers interessant is.