Buy Valium Roche 10Mg Buy Diazepam China Buy Genuine Diazepam Online Buy Indian Alprazolam Buy Valium From Canada Buy Diazepam Edinburgh
Het Bombardement mei18

Het Bombardement

Bezoek aan de filmset van Het Bombardement. De opnames van HET BOMBARDEMENT, de nieuwe film van Ate de Jong zijn momenteel in volle gang. Gooddayz was gisteren op setbezoek in Utrecht.  Naast hoofdrolspelers Jan Smit...