Buy Alprazolam Next Day Delivery Buy Soma 350 Online Order Xanax Pills Online Buy Diazepam Uk Cheapest Buy Valium Au Buy Msj Valium Pill

Top 2000

Opening van de stembus van de Top 2000. Op donderdag 20 november vindt de opening plaats van de stembus van de Top 2000 in Beeld en Geluid in Hilversum. Om 12.20 uur klinkt het startschot en gaan de stembussen open. Gijs Staverman doet in zijn programma Gijs 2.0 live verslag...